COL — conference #1

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?

Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.

27.–28. listopadu 2018  |  Loucký klášter, Znojmo

COL — conference #2

3–4. června 2019  |  DU Krems / klášter Göttweig /AT/

Nejlepší a nejcennější příklady kulturního dědictví v sobě spojují různé významy pojmu hodnota. Jsou vzácnými a výjimečnými příklady umění, svědky historických událostí, dominantami určujícími charakter širokého okolí a symboly místa, kultury a společnosti. Bylo také mimořádně nákladné je vytvořit a udržovat, a tudíž je i velmi nákladné je dále zachovávat, užívat či obnovovat.

Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty hodnoty s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.

 

Nosným tématem konference budou především kláštery a jejich osudy a provoz. Diskutovány budou příklady lokalit, které se musely radikálně změnit kvůli novým podmínkám, i příklady památek, které se dokázaly přizpůsobit, aniž by ztratili svůj původní účel.

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2019 Lenka Chládková / Vratislav Zíka